ÖKÜZ

Öküz güləşi müsbət istiqamətdə bəzi dəyişikliklərin olacağının xəbərçisidir. Yuxuda qızğın bir öküz görmək, pis bir hadisə ilə qarşılaşacağına işarədir.

ÖVLAD
Sərvətə və pula işarədir. Qız övladı görmək; işlərinin yaxşı gedəcəyinə
işarədir.

ÖVLİYA
Yuxuda mələk, övliya kimi müqəddəs varlıqlar görmək daim yaxşıya yozular. Böyük xoşbəxtlik və rahatlığı bildirər. Bu yuxular dərdlərin bitəcəyi müjdəçisidir. Yuxunu görən kimsə maddi mənəvi güvənə çatar. Övliya yuxularını kimsəyə söyləməməniz faydalıdır. Övliya türbəsi yaxındadırsa ziyarət etməlisiniz.

ÖSKÜRMƏK
Yuxuda öskürmək, insanldan başqalarına şikayət edəcəksiniz deməkdir. Öskürərkən bəlğəm çıxarmaq dərdlərinizdən xilas olacağınıza işarədir. Quru- quru öskürmək içinizdə çətinlik olduğuna şərh olunar. Xroniki öskürdüyünü görmək başınızın çətinlikdən xilas olmayacağına işarədir.

ÖKÜZ
Öküz görmək, pulunuzun və malınızın artmasına, rahata çatmağa şərh olunar. Olduğunuz bir birlikdə lider mövqeyə keçəcəksiniz deməkdir. Öküz al/götürmək böyük bir yaxşılıq edəcəyinizi işarə edər. Öküz satmaq işlərinizin pisə gedəcəyini işarə edər. Öküzün sizi qovduğunu görsəniz bu sizi iş həyatında dərdli günlər gözlədiyinə yozular.

ÖLDÜRMƏK
Bir kimsəni öldürdüyünü görmək, onunla yaxşı yoldaş olacağını göstərər.

ÖLÜM
Yuxuda ölü görmək xeyirə yozular. Ölmüş insanların yuxu aləmində söylədikləri doğru olaraq çıxar. İnsanın özünü ya da başqasını yuxuda ölmüş görsə, onun əxlaqının pozulmasına şərh olunar. Ölünün güldüyünü görmək vicdanınızın rahat olacağını işarə edər.

ÖNLÜK
Yuxuda önlük geymiş olmaq , yaxında yeni paltarlar al/götürəcəyinizə şərh olunar. Yuxuda bir önlüyü yamamaq, yeni bir eşq macərası yaşamaq deməkdir.

ÖPMƏK
Yuxuda öpmək, istədiklərinizi reallaşdıracaqsınız deməkdir. Qarşı cinsdən biriylə öpüşmək eşq yaşamaq deməkdir. Sevgilisini öpən adam sevgilisindən xəbər alar. Yuxuda tanımadığı qadını öpmək dərhal verilən qərarla evlənmək deməkdir. Qiymətli bir daşı öpən adam maddi şeylərə həddindən artıq əhəmiyyət verir deməkdir.

ÖRDƏK
Yuxuda uçan ya da göldə üzən bir ördək görmək, dinclik içində həyatınızı davam etdirəcəyinizə, həyatınızdan məmnun olduğunuza şərh olunar. Yuxuda ördək təmiz, xeyirli qismət mənasını verər. Ördək tutduğunu görmək əlinizə toplu pul keçəcək deməkdir.

ÖRÜS
İrəlidə çox zəngin olacağınıza işarə edər.

ÖRTÜ
Yuxuda örtü görmək, gizli və sonu pisə vara biləcək bir sui-qəsdin hazırlandığına şərh olunar. Yuxuda örtü gizlənən saxlanan şeylərin gizli qalmayacağına işarə edər.

ÖD
Üstləndiyiniz məsuliyyətlərdən xilas olacaqsınız deməkdir