Şirin biyan
 

Biyan ekstraktı, pastilləri və biyandan alınan digər maddələr ABŞ və Avropa Birliyi ölkələrində uzun illərdən bəri əczaxanalarda və satış nöqtələrində satılmaqdadır. Tibb elminin müasir inkişaf səviyyəsi biyan kökünün tərkbindəki maddələrin əhəmiyyətliliyini yaxşı öyrənə bilmişdir ki, bunun da sayəsində bir çox insanlar xəstəliklərdən qorunaraq, xəstəlikərin müalicəsində biyan kökündən bol miqdarda istifadə edirdilər. Dünyada ilk dəfə Türkiyədə dünya şöhrətli “Herbalist Atabey Güveoğlu” fabrikində biyandan hazırlanan müxtəlif məhsullar insanların ixtiyarına verilmişdir. Bu fabrikdə bitkilərlə müalicədə, xüsusi ilə biyan köklərindən hazırlanan dərmanlar üzrə fəaliyyətə Dr. Ender Saraç başçılıq edir.
Müasir dövrdə ən yaxşı dərmanlar hesab olunan kertizonlar, antibiotiklər və aspirin belə müəyyən dozadan artıq qəbul edildikdə ya qaraciyəri öldürür, ya da mədəni zədələyir. Bu baxımdan son dövrdə bitki tərkibli dərmanlar daha üstünlük təşkil edir. Biyan cinsinin tibbi əhəmiyyətli ayrı-ayrı növləri isə bu baxımdan geniş öyrənilir və həm də geniş tətbiq sahəsinə malikdir. Uzun dövrlər biyan kökünün tərkibinin öyrənilməsində aparılan kimyəvi analizlər nəticəsində onun möcüzəli köklərində aşağıdakı maddələr aşkar edilmişdir ki, bunlar da inkişaf etməkdə olan müasir dünya tibbində çox əhəmiyyətlidirlər:
Acetic-acid, Acetoin, Acetol, Acetophenone, Alpha-terpineol Aluminum, Anethole, Apigenin, Ascorbic-acid, Asparagine, Benzaldehyde, Benzoic-acid, Benzyl-alcohol, Beta-sitosterol, Butan-1-ol-2-one, Butan-1-ol-3-one, Butane-2,3-diol, Butanoic-acid, Butylphthalate, Butyric-anhydride, Calcium, Camphor, Caproic-acid, Carvacrol, Choline, Chromium, Cobalt, Cumic-alcohol, Decane, Decanoic-acid, Difurfuryl-ether, Dihydro-5,5-dimethyl-2(3h)-furanone, Dimethyl-phenylethyl-alcohol, Docosa- ne, Dodecane, Dodecanoic-acid, Eicosane, EO, Estragole, Estriol, Ethyl-linoleate, Ethyl- linolenate, Ethyl-palmitate, Ethyl-phenol, Ethyl-phenylacetate, Eugenol, Fenchone Formononetin, Fructose, Furfural, Furfuryl-acetate, Furfuryl-alcohol, Furfuryl-butyrate, Furfuryl-formate, Furfuryl-propionate, Furyl-methyl-ketone, Gamma-butyrolactone, Gamma-heptalactone, G amma-hexalactone, Gamma-nonalactone, Gamma-octalactone, Geraniol, Glabrene, Glabric-acid, Glabridin, Glabrol, Glabrolide, Glabrone, Glucose, Glycocoumarin, Glycyrin, Glycyrol, Glycyrram, Glycyrrhetic-acid, Glycyrrhetinic-acid, Glycyrrhetol, Glycyrrhisoflavanone, Glycyrrhisoflavone, Glycyrrhizic-acid, Glycyrrhizin, Glyzaglabrin, Glyzarin, Guaiaco, Hederasaponin-c, Henicosane, Heptadecane, Heptane-1,2-diol, Heptanoic-acid, Heranol, Herniarin, Hex-trans-3-en-ol, Hexadecane, Hexadecanoic-acid, Hexadecyl-acetate, Hexan-1-ol, Hexanoic-acid, Hexanol, Hexyl-formate, Hispaglabridin-a, Hispaglabridin-b, Indole, Iron, Isobutyladipate, Isoglabrolide, Soglycyrol, Isoliquiritin, Isomucronulatol, Isoneoliquiritin, Isoschaftoside, Isoviolanthin, Kumatakenin, Lavandolol, Licochalcone-a, Licochalcone-b, Licoflavonol, Licoisoflavanone, Licoisoflavones, Licoric-acid, Licuraside, Licuroside, Lignin, Linalool, Linalool-oxides, Liqcoumarin, Liquirazide, Liquiritic-acid, Liquiritigenin, Liquoric-acid, Magnesium, Maltose, Manganese, Methyl-ethyl-ketone, Methyl-hexa-decanoate, Methyl-hexanoate, Myrtenal, N-methyl-2 -pyrrolidone, N-nonacosane, N- tetradecane, Neoliquiritin, Neosoliquiritin, Nonadecane, Nonanoic-acid, O-acetyl-salicylic-acid, O-cresol, O-methoxy-phenol, O-tolunitrile, Octacosan-1-ol, Octadecane, Octanoic-acid, P-cymenol, P-methoxy-phenol, Palmitic-acid, Pentadecane, Pentadecanoic-acid Pentan-1-ol, Pentanoic-acid, Phaseollinisoflavan, Phenethyl-alcohol, Phenol, Phenyl-acetaldehyde, Phenylpropionic-acid, Phosphorus, Propionic-acid, Pyrazole, Rhamnoisoliquiritin, Rhamno-liquiritin, Salicylic-acid, Schaftoside, Silicon, Stigmasterol, Sucrose, Sugar, Terpin-1-en-4-ol, Tetracosan-1-ol, Tetracosane, Tetradecanoic-acid, Tetramethyl-pyrazine, Thiamin, Thujone, Thymol, Tiglaldehyde, Tin, Tricosane, Tridecane, Tridecanoic-acid, Trimethyl-pyrazine, Umbelliferone, Undecane, Undecanoic-acid, Zinc.